Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu
Kancelaria Komornicza nr IV w Grójcu
mgr Paweł Myszkowski
ul. Mogielnicka 33 lok. 2.04 (II piętro), 05-600 Grójec Mazowieckie Polska
tel./fax: (48) 332 92 05, tel./fax:
www.komornikmyszkowski.pl

Wnioski do pobrania

Poniżej znajdą Państwo stosowne wnioski egzekucyjne. We wniosku należy podać dane wierzyciela: imię, nazwisko, adres do doręczeń, PESEL, ewentualnie NIP lub REGON oraz numer telefonu. Dane dłużnika: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL ewentualnie NIP lub REGON. Wypełniony wniosek wraz z tytułem wykonawczym zaopatrzonym w klauzulę wykonalności należy przesłać listownie na adres kancelarii lub złożyć osobiście w siedzibie komornika. W przypadku gdy wierzyciel jest reprezentowany przez pełnomocnika zobowiązany jest dołączyć do wniosku pełnomocnictwo w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem.

Ważną informacją dla sprawnego przebiegu egzekucji jest wskazanie z jakiego majątku (sposób egzekucji: ruchomości, wierzytelności, wynagrodzenie etc.) ma być prowadzona egzekucja w celu zaspokojenia roszczeń wynikających z tytułu wykonawczego (wyroku, postanowienia, ugody, aktu notarialnego). Jeżeli wierzycielowi nie są znane składniki majątkowe dłużnika może on zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika. W tym celu proszę o stosowne zaznaczenie takiej informacji we wniosku.


Pobierz pliki
Dokumenty
Formularz skargi na czynnoc komornika – Formularz-skargi-na-czynnoc-komornika.pdf
Oswiadczenie o wyborze komornika niezbedne do wszczecia egzekucji – Oswiadczenie-o-wyborze-komornika-niezbedne-do-wszczecia-egzekucji.pdf
Ustawa o ksztatowaniu ustroju rolnego – Ustawa-o-ksztatowaniu-ustroju-rolnego.pdf
Wniosek o wszczecie egzekucji Km GKm Kmp EDYTOWALNY format rtf – Wniosek-o-wszczecie-egzekucji-Km-GKm-Kmp-EDYTOWALNY-format-rtf.rtf
Wniosek o wszczecie egzekucji Km GKm Kmp EDYTOWALNY format word2016 – Wniosek-o-wszczecie-egzekucji-Km-GKm-Kmp-EDYTOWALNY-format-word2016.docx
Wniosek o wszczecie egzekucji Km GKm Kmp EDYTOWALNY format word97 – Wniosek-o-wszczecie-egzekucji-Km-GKm-Kmp-EDYTOWALNY-format-word97.doc
Wniosek o wszczecie egzekucji Km GKm Kmp – Wniosek-o-wszczecie-egzekucji-Km-GKm-Kmp.pdf
Wykaz miejscowości - właściwość terytorialna – Wykaz.pdf