Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu
mgr Paweł Myszkowski
ul. Mogielnicka 33 lok. 2.04 (II piętro), 05-600 Grójec Mazowieckie Polska
tel./fax: (48) 332 92 05, tel./fax:
www.komornikmyszkowski.pl

Obszar działania - właściwość ogólna

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wierzyciel ma prawo wyboru Komornika na terytorium RP, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swej właściwości. Może on jednak podejmować czynności terenowe w miejscu zamieszkania dłużnika(ów) w celu skutecznego odzyskiwania należności na rzecz uprawnionego. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika (art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji - Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 882; ze zm.).

W związku z powyższym obszar działania Komornik Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Pawła Myszkowskiego obejmuje całe terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

polskaObszar działania - właściwość terytorialna

(Szczegółowy wykaz miejscowości z podziałem na gminy znajduje się w zakładce "wnioski")

Właściwość terytorialna działania Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Pawła Myszkowskiego obejmuje cały obszar właściwości Sądu Rejonowego w Grójcu w szczególności:

Powiat grójecki w tym miasto: Grójec, Warka oraz gminy: Belsk Duży, Błędów, Chynów, Goszczyn, Grójec, Jasieniec, Mogielnica, Nowe Miasto nad Pilicą, Pniewy, Warka.

grojecki

Powiat białobrzeski w tym miasto: Białobrzegi, Wyśmierzyce oraz gminy: Białobrzegi, Promna, Radzanów, Stara Błotnica, Stromiec, Wyśmierzyce.

powiat bialobrzeski

Powiat piaseczyński w tym miasto: Tarczyn oraz gmina: Tarczyn.

tarczyn

×