Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu
Kancelaria Komornicza nr IV w Grójcu
mgr Paweł Myszkowski
ul. Mogielnicka 33 lok. 2.04 (II piętro), 05-600 Grójec Mazowieckie Polska
tel./fax: (48) 332 92 05, tel./fax:
www.komornikmyszkowski.pl

Druga licytacja nieruchomości rolnej Zawady i KukałyNieruchomość

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: jak w obwieszczeniu

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: jak w obwieszczeniu

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości  zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Wadium wpłacone na rachunek bankowy kancelarii musi wpłynąć na konto na dzień przed licytacją pod rygorem odmowy udziału  w przetargu.

Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w zakładce "dokumenty".

UWAGA LICYTACJA ZAWIERA DWA OBWIESZCZENIA!!!

Data
2023-11-30 10:30
Miejsce licytacji
Sąd Rejonowy w Grójcu
Komornik
Paweł Myszkowski
Dokumenty
obw-nr-1.pdf
obw-nr-2.pdf