Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu
mgr Paweł Myszkowski
ul. Mogielnicka 33 lok. 2.04 (II piętro), 05-600 Grójec Mazowieckie Polska
tel./fax: (48) 332 92 05, tel./fax:
www.komornikmyszkowski.pl

Licytacja nieaktualnaRuchomość

Przedmiotem licytacji będą:

Cena wywołania: tak jak w obwieszczeniu.

Wadium: 10% od każdej ruchomości.

Szczegółowy opis znajduje się poniżej w zakładce "DOKUMENTY"

W kontakcie z kancelarią proszę posługiwać się sygnaturą wskazaną w obwieszczeniu.

Pouczenie
Zgodnie z § 91 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968r. w sprawie czynności komorników (Dz. U. z dnia 10
kwietnia 1968 r.), przetarg powinien rozpocząć się w czasie oznaczonym w obwieszczeniu, jednak nie później niż w dwie godziny po tym
czasie.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Kontakt do osoby prowadzącej licytację: 733-495-451 - telefon czynny wyłącznie w dniu licytacji.

Data
Miejsce licytacji
Komornik
Paweł Myszkowski

×