KomornikMyszkowski.PL – Wszystkie licytacje http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/ Pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej - Stare Biskupice gmina Warka http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/pierwsza-licytacja-nieruchomosci-zabudowanej-stare-biskupice-gmina-warka/ <p>Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: <strong>jak w obwieszczeniu.<br/></strong></p> <p>Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: <strong>jak w obwieszczeniu</strong>.<strong><br/></strong></p> <p>Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości <strong>10 %</strong> ceny oszacowania nieruchomości: <strong>jak w obwieszczeniu</strong> najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Wadium wpłacone na rachunek bankowy kancelarii musi wpłynąć na konto na dzień przed licytacją pod rygorem odmowy udziału  w przetargu.</span> <br/></strong></p> <p>Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w zakładce "dokumenty".<span style="text-decoration: underline;"><br/></span></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Pouczenie:</span><br/></strong></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Do nabycia nieruchomości rolnej w licytacji będą miały zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592). Zgodnie z art. 2a ust 1. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Art. 2a ust 4. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2–4, może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów o których mowa w art. 2a ust. 4 pkt 2 (zgoda Prezesa Agencji), w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, spełnienia warunków określonych w art. 6 (definicja rolnika indywidualnego), a co za tym idzie złożenia dowodów o których mowa w art. 7 i 8 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592) pod rygorem odmowy uczestniczenia w przetargu w charakterze licytanta.</span></strong></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Tekst ustawy dostępny jest w zakładce "wnioski".</span></strong></p> Wed, 20 Jun 2018 12:43:52 +0200 http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/pierwsza-licytacja-nieruchomosci-zabudowanej-stare-biskupice-gmina-warka/ Pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej - ul. Stegny, Mogielnica http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/pierwsza-licytacja-nieruchomosci-zabudowanej-ul.-stegny-mogielnica/ <p>Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: <strong>170.000,00 zł.<br/></strong></p> <p>Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: <strong>127.500,00 zł</strong>.<strong><br/></strong></p> <p>Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości <strong>10 %</strong> ceny oszacowania nieruchomości: <strong>17.000,00</strong> najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Wadium wpłacone na rachunek bankowy kancelarii musi wpłynąć na konto na dzień przed licytacją pod rygorem odmowy udziału  w przetargu.</span> <br/></strong></p> <p>Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w zakładce "dokumenty".<span style="text-decoration: underline;"><br/></span></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Pouczenie:</span><br/></strong></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Do nabycia nieruchomości rolnej w licytacji będą miały zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592). Zgodnie z art. 2a ust 1. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Art. 2a ust 4. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2–4, może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów o których mowa w art. 2a ust. 4 pkt 2 (zgoda Prezesa Agencji), w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, spełnienia warunków określonych w art. 6 (definicja rolnika indywidualnego), a co za tym idzie złożenia dowodów o których mowa w art. 7 i 8 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592) pod rygorem odmowy uczestniczenia w przetargu w charakterze licytanta.</span></strong></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Tekst ustawy dostępny jest w zakładce "wnioski".</span></strong></p> Wed, 20 Jun 2018 12:00:17 +0200 http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/pierwsza-licytacja-nieruchomosci-zabudowanej-ul.-stegny-mogielnica/ Pierwsza licytacja nieruchomości - Stamirowice gmina Mogielnica http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/pierwsza-licytacja-nieruchomosci-stamirowice-gmina-mogielnica/ <p>Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: <strong>jak w obwieszczeniu.<br/></strong></p> <p>Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: <strong>jak w obwieszczeniu</strong>.<strong><br/></strong></p> <p>Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości <strong>10 %</strong> ceny oszacowania nieruchomości: <strong>jak w obwieszczeniu</strong> najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Wadium wpłacone na rachunek bankowy kancelarii musi wpłynąć na konto na dzień przed licytacją pod rygorem odmowy udziału  w przetargu.</span> <br/></strong></p> <p>Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w zakładce "dokumenty".<span style="text-decoration: underline;"><br/></span></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Pouczenie:</span><br/></strong></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Do nabycia nieruchomości rolnej w licytacji będą miały zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592). Zgodnie z art. 2a ust 1. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Art. 2a ust 4. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2–4, może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów o których mowa w art. 2a ust. 4 pkt 2 (zgoda Prezesa Agencji), w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, spełnienia warunków określonych w art. 6 (definicja rolnika indywidualnego), a co za tym idzie złożenia dowodów o których mowa w art. 7 i 8 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592) pod rygorem odmowy uczestniczenia w przetargu w charakterze licytanta.</span></strong></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Tekst ustawy dostępny jest w zakładce "wnioski".</span></strong></p> Wed, 20 Jun 2018 11:55:57 +0200 http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/pierwsza-licytacja-nieruchomosci-stamirowice-gmina-mogielnica/ Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego ul. Tomaszowska 42/13 m. 26 Nowe Miasto nad Pilicą http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/pierwsza-licytacja-lokalu-mieszkalnego-ul.-tomaszowska-4213-m.-26-nowe-miasto-nad-pilica/ <p><strong>UWAGA: przedmiotem licytacji będą dwa udziały w wysokości 1/2 części w nieruchomości każdy. Licytacja zawiera dwa obwieszczenia. Osoby zainteresowane przystąpieniem do licytacji obu udziałów będą zobowiązane uiścić rękojmię 2 x 3.000,00 zł. = 6.000,00 zł.</strong></p> <p><strong>Cała nieruchomość</strong> oszacowana jest na kwotę: <strong>60.000,00 zł. (udział 1/2 oszacowany jest na kwotę: 30.000,00 zł.).<br/></strong></p> <p>Cena wywołania<strong> za udział w wysokości 1/2 części w nieruchomości</strong> w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: <strong>22.500,00 zł</strong>.<strong><br/></strong></p> <p>Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości <strong>10 %</strong> ceny oszacowania nieruchomości: <strong>3.000,00 zł.,</strong> najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Wadium wpłacone na rachunek bankowy kancelarii musi wpłynąć na konto na dzień przed licytacją pod rygorem odmowy udziału  w przetargu.</span> <br/></strong></p> <p>Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w zakładce "dokumenty".<span style="text-decoration: underline;"><br/></span></p> Wed, 20 Jun 2018 11:29:44 +0200 http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/pierwsza-licytacja-lokalu-mieszkalnego-ul.-tomaszowska-4213-m.-26-nowe-miasto-nad-pilica/ Pierwsza licytacja udziałów 3/4 i 1/2 części w nieruchomości - Śmiechówek 1 gmina Błędów http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/pierwsza-licytacja-udzialow-34-i-12-czesci-w-nieruchomosci-smiechowek-1-gmina-bledow/ <p>Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: <strong>jak w obwieszczeniu.<br/></strong></p> <p>Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: <strong>jak w obwieszczeniu</strong>.<strong><br/></strong></p> <p>Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości <strong>10 %</strong> ceny oszacowania nieruchomości: <strong>jak w obwieszczeniu</strong> najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Wadium wpłacone na rachunek bankowy kancelarii musi wpłynąć na konto na dzień przed licytacją pod rygorem odmowy udziału  w przetargu.</span> <br/></strong></p> <p>Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w zakładce "dokumenty".<span style="text-decoration: underline;"><br/></span></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Pouczenie:</span><br/></strong></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Do nabycia nieruchomości rolnej w licytacji będą miały zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592). Zgodnie z art. 2a ust 1. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Art. 2a ust 4. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2–4, może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów o których mowa w art. 2a ust. 4 pkt 2 (zgoda Prezesa Agencji), w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, spełnienia warunków określonych w art. 6 (definicja rolnika indywidualnego), a co za tym idzie złożenia dowodów o których mowa w art. 7 i 8 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592) pod rygorem odmowy uczestniczenia w przetargu w charakterze licytanta.</span></strong></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Tekst ustawy dostępny jest w zakładce "wnioski".</span></strong></p> Tue, 19 Jun 2018 15:25:57 +0200 http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/pierwsza-licytacja-udzialow-34-i-12-czesci-w-nieruchomosci-smiechowek-1-gmina-bledow/ Druga licytacja nieruchomości - Rudki gmina Nowe Miasto nad Pilicą http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/druga-licytacja-nieruchomosci-rudki-gmina-nowe-miasto-nad-pilica/ <p>Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: <strong>jak w obwieszczeniu.<br/></strong></p> <p>Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: <strong>jak w obwieszczeniu</strong>.<strong><br/></strong></p> <p>Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości <strong>10 %</strong> ceny oszacowania nieruchomości: <strong>jak w obwieszczeniu</strong> najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Wadium wpłacone na rachunek bankowy kancelarii musi wpłynąć na konto na dzień przed licytacją pod rygorem odmowy udziału  w przetargu.</span> <br/></strong></p> <p>Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w zakładce "dokumenty".<span style="text-decoration: underline;"><br/></span></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Pouczenie:</span><br/></strong></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Do nabycia nieruchomości rolnej w licytacji będą miały zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592). Zgodnie z art. 2a ust 1. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Art. 2a ust 4. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2–4, może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów o których mowa w art. 2a ust. 4 pkt 2 (zgoda Prezesa Agencji), w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, spełnienia warunków określonych w art. 6 (definicja rolnika indywidualnego), a co za tym idzie złożenia dowodów o których mowa w art. 7 i 8 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592) pod rygorem odmowy uczestniczenia w przetargu w charakterze licytanta.</span></strong></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Tekst ustawy dostępny jest w zakładce "wnioski".</span></strong></p> Tue, 19 Jun 2018 15:22:01 +0200 http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/druga-licytacja-nieruchomosci-rudki-gmina-nowe-miasto-nad-pilica/ Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego - ul. Polna 8/36, Białobrzegi http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/pierwsza-licytacja-lokalu-mieszkalnego-ul.-polna-836-bialobrzegi/ <p>Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: <strong>155.000,00 zł.<br/></strong></p> <p>Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: <strong>116.250,00 zł</strong>.<strong><br/></strong></p> <p>Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości <strong>10 %</strong> ceny oszacowania nieruchomości: <strong>15.500,00 zł.</strong> najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Wadium wpłacone na rachunek bankowy kancelarii musi wpłynąć na konto na dzień przed licytacją pod rygorem odmowy udziału  w przetargu.</span> <br/></strong></p> <p>Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w zakładce "dokumenty".<span style="text-decoration: underline;"><br/></span></p> Tue, 19 Jun 2018 15:18:05 +0200 http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/pierwsza-licytacja-lokalu-mieszkalnego-ul.-polna-836-bialobrzegi/ Pierwsza licytacja działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym w stanie surowym - Sucha gmina Białobrzegi http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/pierwsza-licytacja-dzialki-zabudowanej-budynkiem-mieszkalnym-w-stanie-surowym-sucha-gmina-bialobrzegi/ <p>Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: <strong>332.000,00 zł.<br/></strong></p> <p>Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: <strong>249.000,00 zł</strong>.<strong><br/></strong></p> <p>Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości <strong>10 %</strong> ceny oszacowania nieruchomości: <strong>33.200,00 zł.</strong> najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Wadium wpłacone na rachunek bankowy kancelarii musi wpłynąć na konto na dzień przed licytacją pod rygorem odmowy udziału  w przetargu.</span> <br/></strong></p> <p>Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w zakładce "dokumenty".<span style="text-decoration: underline;"><br/></span></p> Tue, 19 Jun 2018 15:14:47 +0200 http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/pierwsza-licytacja-dzialki-zabudowanej-budynkiem-mieszkalnym-w-stanie-surowym-sucha-gmina-bialobrzegi/ Druga licytacja nieruchomości - Odrzywołek gmina Belsk Duży http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/druga-licytacja-nieruchomosci-odrzywolek-gmina-belsk-duzy/ <p>Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: <strong>jak w obwieszczeniu.<br/></strong></p> <p>Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: <strong>jak w obwieszczeniu</strong>.<strong><br/></strong></p> <p>Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości <strong>10 %</strong> ceny oszacowania nieruchomości: <strong>jak w obwieszczeniu</strong> najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Wadium wpłacone na rachunek bankowy kancelarii musi wpłynąć na konto na dzień przed licytacją pod rygorem odmowy udziału  w przetargu.</span> <br/></strong></p> <p>Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w zakładce "dokumenty".<span style="text-decoration: underline;"><br/></span></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Pouczenie:</span><br/></strong></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Do nabycia nieruchomości rolnej w licytacji będą miały zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592). Zgodnie z art. 2a ust 1. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Art. 2a ust 4. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2–4, może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów o których mowa w art. 2a ust. 4 pkt 2 (zgoda Prezesa Agencji), w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, spełnienia warunków określonych w art. 6 (definicja rolnika indywidualnego), a co za tym idzie złożenia dowodów o których mowa w art. 7 i 8 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592) pod rygorem odmowy uczestniczenia w przetargu w charakterze licytanta.</span></strong></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Tekst ustawy dostępny jest w zakładce "wnioski".</span></strong></p> Tue, 19 Jun 2018 15:09:42 +0200 http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/druga-licytacja-nieruchomosci-odrzywolek-gmina-belsk-duzy/ Pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej - Kociszew gmina Grójec http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/pierwsza-licytacja-nieruchomosci-zabudowanej-kociszew-gmina-grojec/ <p>Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: <strong>210.000,00 zł.<br/></strong></p> <p>Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: <strong>157.500,00 zł</strong>.<strong><br/></strong></p> <p>Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości <strong>10 %</strong> ceny oszacowania nieruchomości: <strong>21.000,00 zł.</strong> najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Wadium wpłacone na rachunek bankowy kancelarii musi wpłynąć na konto na dzień przed licytacją pod rygorem odmowy udziału  w przetargu.</span> <br/></strong></p> <p>Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w zakładce "dokumenty".<span style="text-decoration: underline;"><br/></span></p> <p> </p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Pouczenie:</span><br/></strong></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Do nabycia nieruchomości rolnej w licytacji będą miały zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592). Zgodnie z art. 2a ust 1. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Art. 2a ust 4. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2–4, może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów o których mowa w art. 2a ust. 4 pkt 2 (zgoda Prezesa Agencji), w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, spełnienia warunków określonych w art. 6 (definicja rolnika indywidualnego), a co za tym idzie złożenia dowodów o których mowa w art. 7 i 8 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592) pod rygorem odmowy uczestniczenia w przetargu w charakterze licytanta.</span></strong></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Tekst ustawy dostępny jest w zakładce "wnioski".</span></strong></p> Tue, 19 Jun 2018 15:02:22 +0200 http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/pierwsza-licytacja-nieruchomosci-zabudowanej-kociszew-gmina-grojec/ Pierwsza licytacja nieruchomości - Przybyszew gmina Promna http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/pierwsza-licytacja-nieruchomosci-przybyszew-gmina-promna/ <p>Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: <strong>38.000,00 zł.<br/></strong></p> <p>Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: <strong>28.500,00 zł</strong>.<strong><br/></strong></p> <p>Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości <strong>10 %</strong> ceny oszacowania nieruchomości: <strong>3.800,00 zł.</strong> najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Wadium wpłacone na rachunek bankowy kancelarii musi wpłynąć na konto na dzień przed licytacją pod rygorem odmowy udziału  w przetargu.</span> <br/></strong></p> <p>Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w zakładce "dokumenty".<span style="text-decoration: underline;"><br/></span></p> Tue, 19 Jun 2018 14:54:25 +0200 http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/pierwsza-licytacja-nieruchomosci-przybyszew-gmina-promna/ Druga licytacja nieruchomości zabudowanej domem z basenem - Jeziora gmina Pniewy http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/druga-licytacja-nieruchomosci-zabudowanej-domem-z-basenem-jeziora-gmina-pniewy/ <p>Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: <strong>354.000,00 zł.<br/></strong></p> <p>Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: <strong>236.000,00 zł</strong>.<strong><br/></strong></p> <p>Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości <strong>10 %</strong> ceny oszacowania nieruchomości: <strong>35.400,00 zł.</strong> najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Wadium wpłacone na rachunek bankowy kancelarii musi wpłynąć na konto na dzień przed licytacją pod rygorem odmowy udziału  w przetargu.</span> <br/></strong></p> <p>Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w zakładce "dokumenty".<span style="text-decoration: underline;"><br/></span></p> Tue, 19 Jun 2018 14:44:44 +0200 http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/druga-licytacja-nieruchomosci-zabudowanej-domem-z-basenem-jeziora-gmina-pniewy/ Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego - Kozietuły Nowe 66B/2 http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/pierwsza-licytacja-lokalu-mieszkalnego-kozietuly-nowe-66b2/ <p>Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: <strong>48.000,00 zł.<br/></strong></p> <p>Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: <strong>36.000,00 zł.<br/></strong></p> <p>Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości <strong>10 %</strong> ceny oszacowania nieruchomości: <strong>4.800,00 zł.</strong> najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Wadium wpłacone na rachunek bankowy kancelarii musi wpłynąć na konto na dzień przed licytacją pod rygorem odmowy udziału  w przetargu.</span> <br/></strong></p> <p>Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w zakładce "dokumenty".<span style="text-decoration: underline;"><br/></span></p> Tue, 19 Jun 2018 14:39:12 +0200 http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/pierwsza-licytacja-lokalu-mieszkalnego-kozietuly-nowe-66b2/ Druga licytacja nieruchomości - Wola Palczewska gmina Warka http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/druga-licytacja-nieruchomosci-wola-palczewska-gmina-warka/ <p>Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: <strong>jak w obwieszczeniu.<br/></strong></p> <p>Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: <strong>jak w obwieszczeniu</strong>.<strong><br/></strong></p> <p>Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości <strong>10 %</strong> ceny oszacowania nieruchomości: <strong>jak w obwieszczeniu</strong> najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Wadium wpłacone na rachunek bankowy kancelarii musi wpłynąć na konto na dzień przed licytacją pod rygorem odmowy udziału  w przetargu.</span> <br/></strong></p> <p>Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w zakładce "dokumenty".<span style="text-decoration: underline;"><br/></span></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Pouczenie:</span><br/></strong></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Do nabycia nieruchomości rolnej w licytacji będą miały zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592). Zgodnie z art. 2a ust 1. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Art. 2a ust 4. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2–4, może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów o których mowa w art. 2a ust. 4 pkt 2 (zgoda Prezesa Agencji), w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, spełnienia warunków określonych w art. 6 (definicja rolnika indywidualnego), a co za tym idzie złożenia dowodów o których mowa w art. 7 i 8 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592) pod rygorem odmowy uczestniczenia w przetargu w charakterze licytanta.</span></strong></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Tekst ustawy dostępny jest w zakładce "wnioski".</span></strong></p> Tue, 19 Jun 2018 14:20:39 +0200 http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/druga-licytacja-nieruchomosci-wola-palczewska-gmina-warka/ Pierwsza licytacja udziału w wysokości 1/2 części w nieruchomości położonej w miejscowości Nowa Wieś gmina Warka http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/pierwsza-licytacja-udzialu-w-wysokosci-12-czesci-w-nieruchomosci-polozonej-w-miejscowosci-nowa-wies-gmina-warka/ <p>Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: <strong>79.500,00 zł. (udział 1/2)<br/></strong></p> <p>Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: <strong>59.625,00 zł</strong>.<strong><br/></strong></p> <p>Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości <strong>10 %</strong> ceny oszacowania nieruchomości: <strong>7.950,00 zł.</strong> najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Wadium wpłacone na rachunek bankowy kancelarii musi wpłynąć na konto na dzień przed licytacją pod rygorem odmowy udziału  w przetargu.</span> <br/></strong></p> <p>Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w zakładce "dokumenty".<span style="text-decoration: underline;"><br/></span></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Pouczenie:</span><br/></strong></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Do nabycia nieruchomości rolnej w licytacji będą miały zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592). Zgodnie z art. 2a ust 1. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Art. 2a ust 4. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2–4, może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów o których mowa w art. 2a ust. 4 pkt 2 (zgoda Prezesa Agencji), w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, spełnienia warunków określonych w art. 6 (definicja rolnika indywidualnego), a co za tym idzie złożenia dowodów o których mowa w art. 7 i 8 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592) pod rygorem odmowy uczestniczenia w przetargu w charakterze licytanta.</span></strong></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Tekst ustawy dostępny jest w zakładce "wnioski".</span></strong></p> Fri, 13 Oct 2017 08:40:04 +0200 http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/pierwsza-licytacja-udzialu-w-wysokosci-12-czesci-w-nieruchomosci-polozonej-w-miejscowosci-nowa-wies-gmina-warka/ Licytacja nieaktualna http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/ruchomosci/licytacja-nieaktualna/ <p><strong>Przedmiotem licytacji będą:</strong></p> <p><strong>Cena wywołania:</strong> tak jak w obwieszczeniu.</p> <p><strong>Wadium:</strong> 10% od każdej ruchomości.</p> <p>Szczegółowy opis znajduje się poniżej w zakładce "DOKUMENTY"</p> <p><strong><strong>W kontakcie z kancelarią proszę posługiwać się sygnaturą wskazaną w obwieszczeniu.</strong></strong></p> <p style="text-align: left;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Pouczenie</strong></span><br/>Zgodnie z § 91 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968r. w sprawie czynności komorników (Dz. U. z dnia 10<br/>kwietnia 1968 r.), przetarg powinien rozpocząć się w czasie oznaczonym w obwieszczeniu, jednak nie później niż w dwie godziny po tym<br/>czasie.</p> <p><strong>UWAGA:</strong><br/>Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.<br/><strong>Kontakt do osoby prowadzącej licytację: 733-495-451 - telefon czynny wyłącznie w dniu licytacji.</strong></p> Mon, 12 May 2014 11:03:54 +0200 http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/ruchomosci/licytacja-nieaktualna/