KomornikMyszkowski.PL – Wszystkie licytacje http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/ Druga licytacja nieruchomości Strupiechów gmina Promna http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/druga-licytacja-nieruchomoci-strupiechow-gmina-promna/ <p>Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: jak w obwieszczeniach<strong><br/></strong></p> <p>Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę:<strong> jak w obwieszczaniach<br/></strong></p> <p>Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości <strong>10 %</strong> ceny oszacowania nieruchomości jak w obwieszczeniach najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.</p> <p><strong>Wadium wpłacone na rachunek bankowy kancelarii musi wpłynąć na konto na dzień przed licytacją pod rygorem odmowy udziału  w przetargu.<br/></strong></p> <p>Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w zakładce "dokumenty".</p> Wed, 09 Mar 2022 14:02:30 +0100 http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/druga-licytacja-nieruchomoci-strupiechow-gmina-promna/ Pierwsza licytacja nieruchomości Kukały i Zawady gmina Chynów http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/pierwsza-licytacja-nieruchomoci-kukay-i-zawady-gmina-chynow/ <p>Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: jak w obwieszczeniach<strong><br/></strong></p> <p>Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:3/4 wartości oszacowania tj. kwotę:<strong> jak w obwieszczaniach<br/></strong></p> <p>Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości <strong>10 %</strong> ceny oszacowania nieruchomości jak w obwieszczeniach najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.</p> <p><strong><span>Wadium wpłacone na rachunek bankowy kancelarii musi wpłynąć na konto na dzień przed licytacją pod rygorem odmowy udziału  w przetargu.</span><br/></strong></p> <p>Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w zakładce "dokumenty".</p> Wed, 09 Mar 2022 13:59:47 +0100 http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/pierwsza-licytacja-nieruchomoci-kukay-i-zawady-gmina-chynow/ Pierwsza licytacja nieruchomości (dom) położonej w miejscowość Jasieniec http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/pierwsza-licytacja-nieruchomoci-wola-pieczyska-gmina-chynow/ <p>Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 420.000,00 zł.<strong><br/></strong></p> <p>Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:3/4 wartości oszacowania tj. kwotę:<strong> 315.000,00 zł.<br/></strong></p> <p>Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości <strong>10 %</strong> ceny oszacowania nieruchomości 42.000,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Wadium wpłacone na rachunek bankowy kancelarii musi wpłynąć na konto na dzień przed licytacją pod rygorem odmowy udziału  w przetargu.</span> <br/></strong></p> <p>Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w zakładce "dokumenty".</p> Tue, 15 Jun 2021 15:07:44 +0200 http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/pierwsza-licytacja-nieruchomoci-wola-pieczyska-gmina-chynow/ Druga licytacja ruchomości http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/ruchomosci/druga-licytacja-ruchomoci-kostka-brukowa-i-obrzee-krobow-gm.-grojec/ <p><strong>Przedmiotem licytacji będzie: kostka brukowa i obrzeże <br/></strong></p> <p><strong>Cena wywołania:</strong> jak w obwieszczeniu</p> <p><strong>Wadium:</strong> 10% od każdej ruchomości.</p> <p>Szczegółowy opis znajduje się poniżej w zakładce "DOKUMENTY"</p> <p><strong><strong>W kontakcie z kancelarią proszę posługiwać się sygnaturą wskazaną w obwieszczeniu.</strong></strong></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p><strong>UWAGA:</strong><br/>Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.</p> Wed, 16 Oct 2019 11:14:24 +0200 http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/ruchomosci/druga-licytacja-ruchomoci-kostka-brukowa-i-obrzee-krobow-gm.-grojec/