KomornikMyszkowski.PL – Wszystkie licytacje http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/ Pierwsza licytacja nieruchomości http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/nowa-m-auction-page-4/ <p>Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  zł.<strong><br/></strong></p> <p>Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę:<strong>  zł.<br/></strong></p> <p>Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości <strong>10 %</strong> ceny oszacowania nieruchomości  zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.</p> <p><strong>Wadium wpłacone na rachunek bankowy kancelarii musi wpłynąć na konto na dzień przed licytacją pod rygorem odmowy udziału  w przetargu.<br/></strong></p> <p>Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w zakładce "dokumenty".</p> Thu, 13 Oct 2022 14:56:56 +0200 http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/nowa-m-auction-page-4/ Druga licytacja ruchomości http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/ruchomosci/druga-licytacja-ruchomoci-kostka-brukowa-i-obrzee-krobow-gm.-grojec/ <p><strong>Przedmiotem licytacji będzie: kostka brukowa i obrzeże <br/></strong></p> <p><strong>Cena wywołania:</strong> jak w obwieszczeniu</p> <p><strong>Wadium:</strong> 10% od każdej ruchomości.</p> <p>Szczegółowy opis znajduje się poniżej w zakładce "DOKUMENTY"</p> <p><strong><strong>W kontakcie z kancelarią proszę posługiwać się sygnaturą wskazaną w obwieszczeniu.</strong></strong></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p><strong>UWAGA:</strong><br/>Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.</p> Wed, 16 Oct 2019 11:14:24 +0200 http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/ruchomosci/druga-licytacja-ruchomoci-kostka-brukowa-i-obrzee-krobow-gm.-grojec/