KomornikMyszkowski.PL – Wszystkie licytacje http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/ Pierwsza licytacja nieruchomości Dąbrówka gmina Pniewy http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/pierwsza-licytacja-nieruchomosci-dabrowka-gmina-pniewy/ <p>Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: <strong>jak w obwieszczeniu.<br/></strong></p> <p>Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: <strong>jak w obwieszczeniu</strong>.<strong><br/></strong></p> <p>Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości <strong>10 %</strong> ceny oszacowania nieruchomości: <strong>jak w obwieszczeniu.</strong> najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Wadium wpłacone na rachunek bankowy kancelarii musi wpłynąć na konto na dzień przed licytacją pod rygorem odmowy udziału  w przetargu.</span> <br/></strong></p> <p>Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w zakładce "dokumenty".<span style="text-decoration: underline;"><br/></span></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Pouczenie:</span><br/></strong></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Do nabycia nieruchomości rolnej w licytacji będą miały zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592). Zgodnie z art. 2a ust 1. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Art. 2a ust 4. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2–4, może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów o których mowa w art. 2a ust. 4 pkt 2 (zgoda Prezesa Agencji), w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, spełnienia warunków określonych w art. 6 (definicja rolnika indywidualnego), a co za tym idzie złożenia dowodów o których mowa w art. 7 i 8 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592) pod rygorem odmowy uczestniczenia w przetargu w charakterze licytanta.</span></strong></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Tekst ustawy dostępny jest w zakładce "wnioski".</span></strong></p> Wed, 22 Aug 2018 15:52:31 +0200 http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/pierwsza-licytacja-nieruchomosci-dabrowka-gmina-pniewy/ Druga licytacja nieruchomości zabudowanej ul. Stegny, Mogielnica http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/druga-licytacja-nieruchomosci-zabudowanej-ul.-stegny-mogielnica/ <p>Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: <strong>170.000,00 zł.<br/></strong></p> <p>Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: <strong>113.333,33 zł</strong>.<strong><br/></strong></p> <p>Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości <strong>10 %</strong> ceny oszacowania nieruchomości: <strong>17.000,00 zł.</strong> najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Wadium wpłacone na rachunek bankowy kancelarii musi wpłynąć na konto na dzień przed licytacją pod rygorem odmowy udziału  w przetargu.</span> <br/></strong></p> <p>Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w zakładce "dokumenty".<span style="text-decoration: underline;"><br/></span></p> Wed, 22 Aug 2018 15:49:57 +0200 http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/druga-licytacja-nieruchomosci-zabudowanej-ul.-stegny-mogielnica/ Druga licytacja mieszkania Kozietuły Nowe 66B m. 5 gmina Mogielnica http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/druga-licytacja-mieszkania-kozietuly-nowe-66b-m.-5-gmina-mogielnica/ <p>Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: <strong>48.000,00 zł.<br/></strong></p> <p>Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: <strong>32.000,00 zł</strong>.<strong><br/></strong></p> <p>Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości <strong>10 %</strong> ceny oszacowania nieruchomości: <strong>4.800,00 zł.</strong> najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Wadium wpłacone na rachunek bankowy kancelarii musi wpłynąć na konto na dzień przed licytacją pod rygorem odmowy udziału  w przetargu.</span> <br/></strong></p> <p>Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w zakładce "dokumenty".<span style="text-decoration: underline;"><br/></span></p> Wed, 22 Aug 2018 15:47:28 +0200 http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/druga-licytacja-mieszkania-kozietuly-nowe-66b-m.-5-gmina-mogielnica/ Pierwsza licytacja nieruchomości Tworki 31 gmina Jasieniec http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/pierwsza-licytacja-nieruchomosci-tworki-31-gmina-jasieniec/ <p>Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: <strong>615.000,00 zł.<br/></strong></p> <p>Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: <strong>461.250,00 zł</strong>.<strong><br/></strong></p> <p>Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości <strong>10 %</strong> ceny oszacowania nieruchomości: <strong>61.500,00 zł.</strong> najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Wadium wpłacone na rachunek bankowy kancelarii musi wpłynąć na konto na dzień przed licytacją pod rygorem odmowy udziału  w przetargu.</span> <br/></strong></p> <p>Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w zakładce "dokumenty".<span style="text-decoration: underline;"><br/></span></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Pouczenie:</span><br/></strong></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Do nabycia nieruchomości rolnej w licytacji będą miały zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592). Zgodnie z art. 2a ust 1. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Art. 2a ust 4. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2–4, może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów o których mowa w art. 2a ust. 4 pkt 2 (zgoda Prezesa Agencji), w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, spełnienia warunków określonych w art. 6 (definicja rolnika indywidualnego), a co za tym idzie złożenia dowodów o których mowa w art. 7 i 8 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592) pod rygorem odmowy uczestniczenia w przetargu w charakterze licytanta.</span></strong></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Tekst ustawy dostępny jest w zakładce "wnioski".</span></strong></p> Wed, 22 Aug 2018 15:42:08 +0200 http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/pierwsza-licytacja-nieruchomosci-tworki-31-gmina-jasieniec/ Druga licytacja nieruchomości Sucha ul. Ogrodowa 11 gmina Białobrzegi http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/druga-licytacja-nieruchomosci-sucha-ul.-ogrodowa-11-gmina-bialobrzegi/ <p>Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: <strong>139.000,00 zł.<br/></strong></p> <p>Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: <strong>92.666,67 zł</strong>.<strong><br/></strong></p> <p>Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości <strong>10 %</strong> ceny oszacowania nieruchomości: <strong>13.900,00 zł.</strong> najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Wadium wpłacone na rachunek bankowy kancelarii musi wpłynąć na konto na dzień przed licytacją pod rygorem odmowy udziału  w przetargu.</span> <br/></strong></p> <p>Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w zakładce "dokumenty".<span style="text-decoration: underline;"><br/></span></p> Wed, 22 Aug 2018 15:37:47 +0200 http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/druga-licytacja-nieruchomosci-sucha-ul.-ogrodowa-11-gmina-bialobrzegi/ Pierwsza licytacja nieruchomości Miedzechów Nowy gmina Jasieniec http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/pierwsza-licytacja-nieruchomosci-miedzechow-nowy-gmina-jasieniec/ <p>Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: <strong>98.000,00 zł.<br/></strong></p> <p>Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: <strong>73.500,00 zł</strong>.<strong><br/></strong></p> <p>Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości <strong>10 %</strong> ceny oszacowania nieruchomości: <strong>9.800,00 zł.</strong> najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Wadium wpłacone na rachunek bankowy kancelarii musi wpłynąć na konto na dzień przed licytacją pod rygorem odmowy udziału  w przetargu.</span> <br/></strong></p> <p>Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w zakładce "dokumenty".<span style="text-decoration: underline;"><br/></span></p> Wed, 22 Aug 2018 15:34:04 +0200 http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/pierwsza-licytacja-nieruchomosci-miedzechow-nowy-gmina-jasieniec/ Pierwsza licytacja nieruchomości Świdno gmina Mogielnica http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/pierwsza-licytacja-nieruchomosci-swidno-gmina-mogielnica/ <p>Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: <strong>37.000,00 zł.<br/></strong></p> <p>Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: <strong>27.750,00 zł</strong>.<strong><br/></strong></p> <p>Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości <strong>10 %</strong> ceny oszacowania nieruchomości: <strong>3.700,00 zł.</strong> najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Wadium wpłacone na rachunek bankowy kancelarii musi wpłynąć na konto na dzień przed licytacją pod rygorem odmowy udziału  w przetargu.</span> <br/></strong></p> <p>Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w zakładce "dokumenty".<span style="text-decoration: underline;"><br/></span></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Pouczenie:</span><br/></strong></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Do nabycia nieruchomości rolnej w licytacji będą miały zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592). Zgodnie z art. 2a ust 1. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Art. 2a ust 4. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2–4, może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów o których mowa w art. 2a ust. 4 pkt 2 (zgoda Prezesa Agencji), w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, spełnienia warunków określonych w art. 6 (definicja rolnika indywidualnego), a co za tym idzie złożenia dowodów o których mowa w art. 7 i 8 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592) pod rygorem odmowy uczestniczenia w przetargu w charakterze licytanta.</span></strong></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Tekst ustawy dostępny jest w zakładce "wnioski".</span></strong></p> Wed, 22 Aug 2018 15:31:03 +0200 http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/pierwsza-licytacja-nieruchomosci-swidno-gmina-mogielnica/ Druga licytacja udziału w wysokości 1/2 części w nieruchomości Nowa Wieś 5 gmina Warka http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/druga-licytacja-udzialu-w-wysokosci-12-czesci-w-nieruchomosci-nowa-wies-5-gmina-warka/ <p>Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: <strong>79.500,00 zł.<br/></strong></p> <p>Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: <strong>53.000,00 zł</strong>.<strong><br/></strong></p> <p>Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości <strong>10 %</strong> ceny oszacowania nieruchomości: <strong>7.950,00 zł.</strong> najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Wadium wpłacone na rachunek bankowy kancelarii musi wpłynąć na konto na dzień przed licytacją pod rygorem odmowy udziału  w przetargu.</span> <br/></strong></p> <p>Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w zakładce "dokumenty".<span style="text-decoration: underline;"><br/></span></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Pouczenie:</span><br/></strong></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Do nabycia nieruchomości rolnej w licytacji będą miały zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592). Zgodnie z art. 2a ust 1. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Art. 2a ust 4. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2–4, może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów o których mowa w art. 2a ust. 4 pkt 2 (zgoda Prezesa Agencji), w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, spełnienia warunków określonych w art. 6 (definicja rolnika indywidualnego), a co za tym idzie złożenia dowodów o których mowa w art. 7 i 8 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592) pod rygorem odmowy uczestniczenia w przetargu w charakterze licytanta.</span></strong></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Tekst ustawy dostępny jest w zakładce "wnioski".</span></strong></p> Tue, 19 Jun 2018 15:25:57 +0200 http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/druga-licytacja-udzialu-w-wysokosci-12-czesci-w-nieruchomosci-nowa-wies-5-gmina-warka/ Licytacja nieaktualna http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/ruchomosci/licytacja-nieaktualna/ <p><strong>Przedmiotem licytacji będą:</strong></p> <p><strong>Cena wywołania:</strong> tak jak w obwieszczeniu.</p> <p><strong>Wadium:</strong> 10% od każdej ruchomości.</p> <p>Szczegółowy opis znajduje się poniżej w zakładce "DOKUMENTY"</p> <p><strong><strong>W kontakcie z kancelarią proszę posługiwać się sygnaturą wskazaną w obwieszczeniu.</strong></strong></p> <p style="text-align: left;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Pouczenie</strong></span><br/>Zgodnie z § 91 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968r. w sprawie czynności komorników (Dz. U. z dnia 10<br/>kwietnia 1968 r.), przetarg powinien rozpocząć się w czasie oznaczonym w obwieszczeniu, jednak nie później niż w dwie godziny po tym<br/>czasie.</p> <p><strong>UWAGA:</strong><br/>Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.<br/><strong>Kontakt do osoby prowadzącej licytację: 733-495-451 - telefon czynny wyłącznie w dniu licytacji.</strong></p> Mon, 12 May 2014 11:03:54 +0200 http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/ruchomosci/licytacja-nieaktualna/