KomornikMyszkowski.PL – Wszystkie licytacje http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/ Druga licytacja nieruchomości zabudowanej ul. Jarzębskiego 12, Warka http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/druga-licytacja-nieruchomoci-zabudowanej-ul.-jarzebskiego-12-warka/ <p>Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: jak w obwieszczeniu<strong><br/></strong></p> <p>Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę:<strong> jak w obwieszczeniu<br/></strong></p> <p>Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości <strong>10 %</strong> ceny oszacowania nieruchomości  zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.</p> <p><strong>Wadium wpłacone na rachunek bankowy kancelarii musi wpłynąć na konto na dzień przed licytacją pod rygorem odmowy udziału  w przetargu.<br/></strong></p> <p>Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w zakładce "dokumenty".</p> Wed, 15 Nov 2023 10:03:34 +0100 http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/druga-licytacja-nieruchomoci-zabudowanej-ul.-jarzebskiego-12-warka/ Druga licytacja mieszkania ul. Zastacyjna 6a m. 2 w Grójcu http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/druga-licytacja-mieszkania-ul.-zastacyjna-6a-m.-2-w-grojcu/ <p>Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 240 000,00 zł.<strong><br/></strong></p> <p>Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę:<strong> 160 000,00 zł.<br/></strong></p> <p>Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości <strong>10 %</strong> ceny oszacowania nieruchomości  zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.</p> <p><strong>Wadium wpłacone na rachunek bankowy kancelarii musi wpłynąć na konto na dzień przed licytacją pod rygorem odmowy udziału  w przetargu.<br/></strong></p> <p>Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w zakładce "dokumenty".</p> Tue, 06 Dec 2022 10:53:43 +0100 http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/druga-licytacja-mieszkania-ul.-zastacyjna-6a-m.-2-w-grojcu/ Druga licytacja nieruchomości niezabudowanej ul. Orzeszkowej w Warce http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/druga-licytacja-nieruchomoci-niezabudowanej-ul.-orzeszkowej-w-warce/ <p>Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: jak w obwieszczeniu<strong><br/></strong></p> <p>Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę:<strong> jak w obwieszczeniu<br/></strong></p> <p>Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości <strong>10 %</strong> ceny oszacowania nieruchomości  zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.</p> <p><strong>Wadium wpłacone na rachunek bankowy kancelarii musi wpłynąć na konto na dzień przed licytacją pod rygorem odmowy udziału  w przetargu.<br/></strong></p> <p>Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w zakładce "dokumenty".</p> <p>UWAGA LICYTACJA ZAWIERA DWA OBWIESZCZENIA!!!</p> Tue, 06 Dec 2022 10:51:47 +0100 http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/druga-licytacja-nieruchomoci-niezabudowanej-ul.-orzeszkowej-w-warce/ Druga licytacja nieruchomości rolnej Zawady i Kukały http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/druga-licytacja-nieruchomoci-rolnej-zawady-i-kukay/ <p>Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: jak w obwieszczeniu<strong><br/></strong></p> <p>Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę:<strong> jak w obwieszczeniu<br/></strong></p> <p>Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości <strong>10 %</strong> ceny oszacowania nieruchomości  zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.</p> <p><strong>Wadium wpłacone na rachunek bankowy kancelarii musi wpłynąć na konto na dzień przed licytacją pod rygorem odmowy udziału  w przetargu.<br/></strong></p> <p>Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w zakładce "dokumenty".</p> <p>UWAGA LICYTACJA ZAWIERA DWA OBWIESZCZENIA!!!</p> Tue, 06 Dec 2022 10:47:34 +0100 http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/druga-licytacja-nieruchomoci-rolnej-zawady-i-kukay/ Druga licytacja ruchomości http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/ruchomosci/druga-licytacja-ruchomoci-kostka-brukowa-i-obrzee-krobow-gm.-grojec/ <p><strong>Przedmiotem licytacji będzie: kostka brukowa i obrzeże <br/></strong></p> <p><strong>Cena wywołania:</strong> jak w obwieszczeniu</p> <p><strong>Wadium:</strong> 10% od każdej ruchomości.</p> <p>Szczegółowy opis znajduje się poniżej w zakładce "DOKUMENTY"</p> <p><strong><strong>W kontakcie z kancelarią proszę posługiwać się sygnaturą wskazaną w obwieszczeniu.</strong></strong></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p><strong>UWAGA:</strong><br/>Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.</p> Wed, 16 Oct 2019 11:14:24 +0200 http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/ruchomosci/druga-licytacja-ruchomoci-kostka-brukowa-i-obrzee-krobow-gm.-grojec/