KomornikMyszkowski.PL – Wszystkie licytacje http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/ Pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszklanym z krytym basenem w miejscowości Jeziora gmina Pniewy http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/pierwsza-licytacja-nieruchomosci-zabudowanej-budynkiem-mieszklanym-z-krytym-basenem-w-miejscowosci-jeziora-gmina-pniewy/ <p>Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: <strong>354.000,00 zł.<br/></strong></p> <p>Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: <strong>3/4</strong> wartości oszacowania tj. kwotę: <strong>265.500,00 zł</strong>.<strong><br/></strong></p> <p>Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości <strong>10 %</strong> ceny oszacowania nieruchomości: <strong>35.400,00 zł.</strong> najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Wadium wpłacone na rachunek bankowy kancelarii musi wpłynąć na konto na dzień przed licytacją pod rygorem odmowy udziału  w przetargu.</span> <br/></strong></p> <p>Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w zakładce "dokumenty".<span style="text-decoration: underline;"><br/></span></p> Fri, 13 Oct 2017 09:03:45 +0200 http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/pierwsza-licytacja-nieruchomosci-zabudowanej-budynkiem-mieszklanym-z-krytym-basenem-w-miejscowosci-jeziora-gmina-pniewy/ Druga licytacja nieruchomości Falęcice Parcela gmina Promna http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/druga-licytacja-nieruchomosci-falecice-parcela-gmina-promna/ <p><strong>Ustalić sumę oszacowania nieruchomości na kwotę: 3.870,00 zł. w tym:</strong><br/><strong>   - działka numer 131 oszacowana na kwotę: 3.360,00 zł.</strong><br/><strong>   - działka numer 160 oszacowana na kwotę: 510,00 zł.</strong></p> <p><br/><strong>- ustalić cenę wywołania na kwotę: 2.580,00 zł.  (dwie trzecie sumy oszacowania) w tym:</strong><br/><strong>   - cena wywołania za działkę 131 wynosi: 2.240,00 zł.</strong><br/><strong>   - cena wywołania za działkę 160 wynosi: 340,00 zł.</strong></p> <p><br/><strong>- ustalić wysokość rękojmi na kwotę: 387,00 zł. w tym:</strong><br/><strong>   - rękojmia za działkę 131 wynosi: 336,00 zł.</strong><br/><strong>   - rękojmia za działkę 160 wynosi: 51,00 zł.</strong></p> <p> </p> <p>Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości <strong>10 %</strong> ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Wadium wpłacone na rachunek bankowy kancelarii musi wpłynąć na konto na dzień przed licytacją pod rygorem odmowy udziału  w przetargu.</span> <br/></strong></p> <p>Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w zakładce "dokumenty".<span style="text-decoration: underline;"><br/></span></p> Fri, 13 Oct 2017 08:58:59 +0200 http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/druga-licytacja-nieruchomosci-falecice-parcela-gmina-promna/ Pierwsza licytacja nieruchomości rolnej Wola Palczewska gmina Warka http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/pierwsza-licytacja-nieruchomosci-rolnej-wola-palczewska-gmina-warka/ <h1><strong>UWAGA: nieruchomość składa się z kilku działek. Tylko działki o numerach ewidencyjnych 14, 94 i 184 nie podlegają przepisom Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592).</strong></h1> <p><strong>Ustalić sumę oszacowania całej nieruchomości na kwotę: 362.000,00 zł. w tym:<br/>- działka ewidencyjna nr 14 została oszacowana na kwotę: 8.000,00 zł.<br/>- działka ewidencyjna nr 29 została oszacowana na kwotę: 28.000,00 zł.<br/>- działka ewidencyjna nr 44 została oszacowana na kwotę: 14.000,00 zł.<br/>- działka ewidencyjna nr 94 została oszacowana na kwotę: 7.000,00 zł.<br/>- działka ewidencyjna nr 139 została oszacowana na kwotę: 9.000,00 zł.<br/>- działka ewidencyjna nr 184 została oszacowana na kwotę: 7.000,00 zł.<br/>- działka ewidencyjna nr 274 została oszacowana na kwotę: 59.000,00 zł.<br/>- działka ewidencyjna nr 275/1 została oszacowana na kwotę: 230.000,00 zł.<br/></strong></p> <p><strong>- ustalić cenę wywołania za całą nieruchomość na kwotę: 271.500,00 zł. (3/4 sumy oszacowania) w tym:<br/>- cena wywołania za działkę ewidencyjną nr 14 wynosi: 6.000,00 zł.<br/>- cena wywołania za działkę ewidencyjną nr 29 wynosi: 21.000,00 zł.<br/>- cena wywołania za działkę ewidencyjną nr 44 wynosi: 10.500,00 zł.<br/>- cena wywołania za działkę ewidencyjną nr 94 wynosi: 5.250,00 zł.<br/>- cena wywołania za działkę ewidencyjną nr 139 wynosi: 6.750,00 zł.<br/>- cena wywołania za działkę ewidencyjną nr 184 wynosi: 5.250,00 zł.<br/>- cena wywołania za działkę ewidencyjną nr 274 wynosi: 44.250,00 zł.<br/>- cena wywołania za działkę ewidencyjną nr 275/1 wynosi: 172.500,00 zł.<br/>- ustalić wysokość rękojmi za całą nieruchomość na kwotę: 36.200,00 zł. w tym:<br/>- rękojmia za działkę ewidencyjną nr 14 wynosi: 800,00 zł.<br/>- rękojmia za działkę ewidencyjną nr 29 wynosi: 2.800,00 zł.<br/>- rękojmia za działkę ewidencyjną nr 44 wynosi: 1.400,00 zł.<br/>- rękojmia za działkę ewidencyjną nr 94 wynosi: 700,00 zł.<br/>- rękojmia za działkę ewidencyjną nr 139 wynosi: 900,00 zł.<br/>- rękojmia za działkę ewidencyjną nr 184 wynosi: 700,00 zł.<br/>- rękojmia za działkę ewidencyjną nr 274 wynosi: 5.900,00 zł.<br/>- rękojmia za działkę ewidencyjną nr 275/1 wynosi: 23.000,00 zł.</strong></p> <p>Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości <strong>10 %</strong> ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Wadium wpłacone na rachunek bankowy kancelarii musi wpłynąć na konto na dzień przed licytacją pod rygorem odmowy udziału  w przetargu.</span> <br/></strong></p> <p>Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w zakładce "dokumenty".<span style="text-decoration: underline;"><br/></span></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Pouczenie:</span><br/></strong></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Do nabycia nieruchomości rolnej w licytacji będą miały zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592). Zgodnie z art. 2a ust 1. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Art. 2a ust 4. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2–4, może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów o których mowa w art. 2a ust. 4 pkt 2 (zgoda Prezesa Agencji), w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, spełnienia warunków określonych w art. 6 (definicja rolnika indywidualnego), a co za tym idzie złożenia dowodów o których mowa w art. 7 i 8 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592) pod rygorem odmowy uczestniczenia w przetargu w charakterze licytanta.</span></strong></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Tekst ustawy dostępny jest w zakładce "wnioski".</span></strong></p> Fri, 13 Oct 2017 08:44:53 +0200 http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/pierwsza-licytacja-nieruchomosci-rolnej-wola-palczewska-gmina-warka/ Pierwsza licytacja nieruchomości rolnej Michrów gmina Pniewy http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/pierwsza-licytacja-nieruchomosci-rolnej-michrow-gmina-pniewy/ <p>Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: <strong>100.000,00 zł.<br/></strong></p> <p>Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: <strong>75.000,00 zł</strong>.<strong><br/></strong></p> <p>Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości <strong>10 %</strong> ceny oszacowania nieruchomości: <strong>10.000,00 zł.</strong> najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Wadium wpłacone na rachunek bankowy kancelarii musi wpłynąć na konto na dzień przed licytacją pod rygorem odmowy udziału  w przetargu.</span> <br/></strong></p> <p>Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w zakładce "dokumenty".<span style="text-decoration: underline;"><br/></span></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Pouczenie:</span><br/></strong></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Do nabycia nieruchomości rolnej w licytacji będą miały zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592). Zgodnie z art. 2a ust 1. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Art. 2a ust 4. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2–4, może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów o których mowa w art. 2a ust. 4 pkt 2 (zgoda Prezesa Agencji), w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, spełnienia warunków określonych w art. 6 (definicja rolnika indywidualnego), a co za tym idzie złożenia dowodów o których mowa w art. 7 i 8 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592) pod rygorem odmowy uczestniczenia w przetargu w charakterze licytanta.</span></strong></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Tekst ustawy dostępny jest w zakładce "wnioski".</span></strong></p> Fri, 13 Oct 2017 08:40:04 +0200 http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/pierwsza-licytacja-nieruchomosci-rolnej-michrow-gmina-pniewy/ Druga licytacja nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym Wola Łęczeszycka 21 gmina Belsk Duży http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/druga-licytacja-nieruchomosci-zabudowanej-budynkiem-mieszkalnym-wola-leczeszycka-21-gmina-belsk-duzy/ <p>Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: <strong>94.000,00 zł.<br/></strong></p> <p>Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: <strong>62.666,67 zł</strong>.<strong><br/></strong></p> <p>Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości <strong>10 %</strong> ceny oszacowania nieruchomości: <strong>9.400,00 zł.</strong> najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Wadium wpłacone na rachunek bankowy kancelarii musi wpłynąć na konto na dzień przed licytacją pod rygorem odmowy udziału  w przetargu.</span> <br/></strong></p> <p>Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w zakładce "dokumenty".<span style="text-decoration: underline;"><br/></span></p> Fri, 13 Oct 2017 08:32:24 +0200 http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/druga-licytacja-nieruchomosci-zabudowanej-budynkiem-mieszkalnym-wola-leczeszycka-21-gmina-belsk-duzy/ Pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym ul. Flisacka 3, 26-800 Brzeźce http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/pierwsza-licytacja-nieruchomosci-zabudowanej-budynkiem-mieszkalnym-ul.-flisacka-3-26-800-brzezce/ <p>Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: <strong>114.000,00 zł.<br/></strong></p> <p>Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: <strong>3/4</strong> wartości oszacowania tj. kwotę: <strong>85.500,00 zł</strong>.<strong><br/></strong></p> <p>Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości <strong>10 %</strong> ceny oszacowania nieruchomości: <strong>11.400,00 zł.</strong> najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Wadium wpłacone na rachunek bankowy kancelarii musi wpłynąć na konto na dzień przed licytacją pod rygorem odmowy udziału  w przetargu.</span> <br/></strong></p> <p>Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w zakładce "dokumenty".<span style="text-decoration: underline;"><br/></span></p> Fri, 13 Oct 2017 08:28:48 +0200 http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/pierwsza-licytacja-nieruchomosci-zabudowanej-budynkiem-mieszkalnym-ul.-flisacka-3-26-800-brzezce/ Druga licytacja nieruchomości rolnej Załuski gmina Błędów http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/druga-licytacja-nieruchomosci-rolnej-zaluski-gmina-bledow-2/ <p>Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: <strong>238.000,00 zł.<br/></strong></p> <p>Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: <strong>158.666,67 zł</strong>.<strong><br/></strong></p> <p>Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości <strong>10 %</strong> ceny oszacowania nieruchomości: <strong>23.800,00 zł.</strong> najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Wadium wpłacone na rachunek bankowy kancelarii musi wpłynąć na konto na dzień przed licytacją pod rygorem odmowy udziału  w przetargu.</span> <br/></strong></p> <p>Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w zakładce "dokumenty".<span style="text-decoration: underline;"><br/></span></p> <p> </p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Pouczenie:</span><br/></strong></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Do nabycia nieruchomości rolnej w licytacji będą miały zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592). Zgodnie z art. 2a ust 1. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Art. 2a ust 4. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2–4, może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów o których mowa w art. 2a ust. 4 pkt 2 (zgoda Prezesa Agencji), w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, spełnienia warunków określonych w art. 6 (definicja rolnika indywidualnego), a co za tym idzie złożenia dowodów o których mowa w art. 7 i 8 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592) pod rygorem odmowy uczestniczenia w przetargu w charakterze licytanta.</span></strong></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Tekst ustawy dostępny jest w zakładce "wnioski".</span></strong></p> Fri, 13 Oct 2017 08:20:39 +0200 http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/druga-licytacja-nieruchomosci-rolnej-zaluski-gmina-bledow-2/ Druga licytacja nieruchomości rolnej Załuski gmina Błędów http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/druga-licytacja-nieruchomosci-rolnej-zaluski-gmina-bledow/ <p>Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: <strong>136.000,00 zł.<br/></strong></p> <p>Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: <strong>90.666,67 zł</strong>.<strong><br/></strong></p> <p>Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości <strong>10 %</strong> ceny oszacowania nieruchomości: <strong>13.600,00 zł.</strong> najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Wadium wpłacone na rachunek bankowy kancelarii musi wpłynąć na konto na dzień przed licytacją pod rygorem odmowy udziału  w przetargu.</span> <br/></strong></p> <p>Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w zakładce "dokumenty".<span style="text-decoration: underline;"><br/></span></p> <p> </p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Pouczenie:</span><br/></strong></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Do nabycia nieruchomości rolnej w licytacji będą miały zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592). Zgodnie z art. 2a ust 1. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Art. 2a ust 4. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2–4, może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów o których mowa w art. 2a ust. 4 pkt 2 (zgoda Prezesa Agencji), w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, spełnienia warunków określonych w art. 6 (definicja rolnika indywidualnego), a co za tym idzie złożenia dowodów o których mowa w art. 7 i 8 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592) pod rygorem odmowy uczestniczenia w przetargu w charakterze licytanta.</span></strong></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Tekst ustawy dostępny jest w zakładce "wnioski".</span></strong></p> Fri, 13 Oct 2017 08:11:16 +0200 http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/druga-licytacja-nieruchomosci-rolnej-zaluski-gmina-bledow/ Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego ul. Fabryczna 7a/40, Warka http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/pierwsza-licytacja-lokalu-mieszkalnego-ul.-fabryczna-7a40-warka/ <p>Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: <strong>110.000,00 zł.<br/></strong></p> <p>Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: <strong>3/4</strong> wartości oszacowania tj. kwotę: <strong>82.500,00 zł</strong>.<strong><br/></strong></p> <p>Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości <strong>10 %</strong> ceny oszacowania nieruchomości: <strong>11.000,00 zł.</strong> najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Wadium wpłacone na rachunek bankowy kancelarii musi wpłynąć na konto na dzień przed licytacją pod rygorem odmowy udziału  w przetargu.</span> <br/></strong></p> <p>Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w zakładce "dokumenty".<span style="text-decoration: underline;"><br/></span></p> Thu, 12 Oct 2017 10:25:00 +0200 http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/pierwsza-licytacja-lokalu-mieszkalnego-ul.-fabryczna-7a40-warka/ Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego ul. Tomaszowska 42/13 m. 27, Nowe Miasto nad Pilicą http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/pierwsza-licytacja-lokalu-mieszkalnego-ul.-tomaszowska-4213-m.-27-nowe-miasto-nad-pilica/ <p>Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: <strong>110.000,00 zł.<br/></strong></p> <p>Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: <strong>3/4</strong> wartości oszacowania tj. kwotę: <strong>82.500,00 zł</strong>.<strong><br/></strong></p> <p>Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości <strong>10 %</strong> ceny oszacowania nieruchomości: <strong>11.000,00 zł.</strong> najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Wadium wpłacone na rachunek bankowy kancelarii musi wpłynąć na konto na dzień przed licytacją pod rygorem odmowy udziału  w przetargu.</span> <br/></strong></p> <p>Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w zakładce "dokumenty".<span style="text-decoration: underline;"><br/></span></p> Thu, 12 Oct 2017 10:18:39 +0200 http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/pierwsza-licytacja-lokalu-mieszkalnego-ul.-tomaszowska-4213-m.-27-nowe-miasto-nad-pilica/ Licytacja nieaktualna http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/ruchomosci/licytacja-nieaktualna/ <p><strong>Przedmiotem licytacji będą:</strong></p> <p><strong>Cena wywołania:</strong> tak jak w obwieszczeniu.</p> <p><strong>Wadium:</strong> 10% od każdej ruchomości.</p> <p>Szczegółowy opis znajduje się poniżej w zakładce "DOKUMENTY"</p> <p><strong><strong>W kontakcie z kancelarią proszę posługiwać się sygnaturą wskazaną w obwieszczeniu.</strong></strong></p> <p style="text-align: left;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Pouczenie</strong></span><br/>Zgodnie z § 91 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968r. w sprawie czynności komorników (Dz. U. z dnia 10<br/>kwietnia 1968 r.), przetarg powinien rozpocząć się w czasie oznaczonym w obwieszczeniu, jednak nie później niż w dwie godziny po tym<br/>czasie.</p> <p><strong>UWAGA:</strong><br/>Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.<br/><strong>Kontakt do osoby prowadzącej licytację: 733-495-451 - telefon czynny wyłącznie w dniu licytacji.</strong></p> Mon, 12 May 2014 11:03:54 +0200 http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/ruchomosci/licytacja-nieaktualna/