Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu
Kancelaria Komornicza nr IV w Grójcu
mgr Paweł Myszkowski
ul. Mogielnicka 33 lok. 2.04 (II piętro), 05-600 Grójec Mazowieckie Polska
tel./fax: (48) 332 92 05, tel./fax:
www.komornikmyszkowski.pl

Pierwsza licytacja nieruchomości (dom) położonej w miejscowość JasieniecNieruchomość

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 420.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 315.000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości 42.000,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Wadium wpłacone na rachunek bankowy kancelarii musi wpłynąć na konto na dzień przed licytacją pod rygorem odmowy udziału  w przetargu.

Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w zakładce "dokumenty".

Data
2022-03-24 10:00
Miejsce licytacji
Sąd Rejonowy w Grójcu sala VI
Komornik
Paweł Myszkowski
Dokumenty
Km-1842-14.pdf

×