Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu
Kancelaria Komornicza nr IV w Grójcu
mgr Paweł Myszkowski
ul. Mogielnicka 33 lok. 2.04 (II piętro), 05-600 Grójec Mazowieckie Polska
tel./fax: (48) 332 92 05, tel./fax:
www.komornikmyszkowski.pl

Pierwsza licytacja nieruchomości Wola Pieczyska gmina ChynówNieruchomość

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: jak w obwieszczeniu.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: jak w obwieszczeniu

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości jak w obwieszczeniu najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Wadium wpłacone na rachunek bankowy kancelarii musi wpłynąć na konto na dzień przed licytacją pod rygorem odmowy udziału  w przetargu.

Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w zakładce "dokumenty".

Data
2021-12-02 11:40
Miejsce licytacji
Sąd Rejonowy w Grójcu sala VI
Komornik
Paweł Myszkowski
Dokumenty
Obwieszczenie-nr-1.pdf
Obwieszczenie-nr-2.pdf
Obwieszczenie-nr-3.pdf
Obwieszczenie-nr-4.pdf

×