Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu
mgr Paweł Myszkowski
ul. Mogielnicka 33 lok. 1.08, 05-600 Grójec Mazowieckie Polska
tel./fax: (48) 332 92 05, tel./fax: (48) 366 24 49
www.komornikmyszkowski.pl

Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego ul. Tomaszowska 42/13 m. 27, Nowe Miasto nad PilicąNieruchomość

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 110.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 82.500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości: 11.000,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Wadium wpłacone na rachunek bankowy kancelarii musi wpłynąć na konto na dzień przed licytacją pod rygorem odmowy udziału  w przetargu.

Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w zakładce "dokumenty".

Data
2017-11-16 09:00
Miejsce licytacji
Sąd Rejonowy w Grójcu sala nr VI
Komornik
Paweł Myszkowski
Dokumenty
OBWIESZCZENIE-Sprawa-KM-2807-12.pdf

×