Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu
mgr Paweł Myszkowski
ul. Mogielnicka 33 lok. 1.08, 05-600 Grójec Mazowieckie Polska
tel./fax: (48) 332 92 05, tel./fax: (48) 366 24 49
www.komornikmyszkowski.pl

Druga licytacja nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym Wola Łęczeszycka 21 gmina Belsk DużyNieruchomość

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 94.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 62.666,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości: 9.400,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Wadium wpłacone na rachunek bankowy kancelarii musi wpłynąć na konto na dzień przed licytacją pod rygorem odmowy udziału  w przetargu.

Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w zakładce "dokumenty".

Data
2017-11-16 11:30
Miejsce licytacji
Sąd Rejonowy w Grójcu sala VI
Komornik
Paweł Myszkowski
Dokumenty
OBWIESZCZENIE-Sprawa-KM-2629-15.pdf

×