Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu
mgr Paweł Myszkowski
ul. Mogielnicka 33 lok. 1.08, 05-600 Grójec Mazowieckie Polska
tel./fax: (48) 332 92 05, tel./fax: (48) 366 24 49
www.komornikmyszkowski.pl

Druga licytacja nieruchomości Falęcice Parcela gmina PromnaNieruchomość

Ustalić sumę oszacowania nieruchomości na kwotę: 3.870,00 zł. w tym:
   - działka numer 131 oszacowana na kwotę: 3.360,00 zł.
   - działka numer 160 oszacowana na kwotę: 510,00 zł.


- ustalić cenę wywołania na kwotę: 2.580,00 zł.  (dwie trzecie sumy oszacowania) w tym:
   - cena wywołania za działkę 131 wynosi: 2.240,00 zł.
   - cena wywołania za działkę 160 wynosi: 340,00 zł.


- ustalić wysokość rękojmi na kwotę: 387,00 zł. w tym:
   - rękojmia za działkę 131 wynosi: 336,00 zł.
   - rękojmia za działkę 160 wynosi: 51,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Wadium wpłacone na rachunek bankowy kancelarii musi wpłynąć na konto na dzień przed licytacją pod rygorem odmowy udziału  w przetargu.

Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w zakładce "dokumenty".

Data
2017-11-16 13:00
Miejsce licytacji
Sąd Rejonowy w Grójcu sala VI
Komornik
Paweł Myszkowski
Dokumenty
OBWIESZCZENIE-Sprawa-KM-1484-16.pdf

×